Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

Trong 1 số plugin hoặc theme bắt buộc cần có ionCube để hoạt động. Vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt ionCube Loader

Kích hoạt ionCube trong Cpanel

Bước1: Chọn Select PHP Version

Bước 2: Chọn iconcube_loader như hình. sau đó ấn Lưu thay đổi


Kích hoạt ionCube trong DirectAdmin

Bước1: Chọn Select PHP Version

Bước 2: Chọn iconcube_loader như hình


  • Lam
    Phan Kieu Lam

    Yêu lập trình và thích vẽ vời, hy vọng có ích cho đời

Bài liên quan

0
Nhấp vào đây để xem chi tiết