Bạn đã biết những gì về môi trường Production?
Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

Chào các bạn, như chúng ta được biết việc phát triển phần mềm ở nhiều công ty khác nhau thường hay chia ra các loại môi trường phát triển riêng như : môi trường develop, staging, production.

Xem tiếp
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết