Lập trình không phải ngôn ngữ tự nhiên, đừng bao giờ ép trẻ học code từ quá sớm
Lập trình không phải ngôn ngữ tự nhiên, đừng bao giờ ép trẻ học code từ quá sớm

Hãy bỏ máy tính sang một bên và dạy trẻ những bài học về cuộc sống. Cuối cùng, dạy cho trẻ tính kiên nhẫn. Sự tập trung mà một đứa trẻ sử dụng để đặt một miếng đồ chơi gỗ hình vuông lên một khúc

Xem tiếp
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết