Custom PC Builder for WooCommerce

4 (2 review)

Custom PC Builder for WooCommerce


Create a product listing page that allows your customers to select components of computer, filter attributes, see estimated costs before deciding to put all of them in the cart


 ✔ Sản phẩm bán theo license/domain

 ✔ Cập nhật mãi mãi

 ✔ Hỗ trợ cài đặt

Demo

http://achien.cloudcentos.site/xay-dung-cau-hinh/
admin : demo
password: demoYêu cầu hệ thống

 1. Wordpress 4.0 trở lên
 2. Đã cài đặt WooCommerce 3.2 trở lên
 3. Phiên bản PHP 5.6.4 trở lên

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-custom-pc-builder.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Cấu hình

Nhập liệu đầy đủ danh mục sản phẩm (Product Category) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ thuộc tính sản phẩm (Product Attribute) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ sản phẩm (Product) của WooCommerce

Vào Custom PC Builder (Xây dựng cấu hình) để tạo một cấu hình hình mới

Chọn Select Category để hiển thị theo Row. Title sẽ nhận mặc định theo Category (có thể tùy chỉnh)

Nhấp vào nút Add new row để thêm dòng mới.

Nhấp Update để lưu lại cấu hình

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [custom_pc_builder id="cau-hinh"] vào nội dung trong đó cau-hinh là id của shortcode
 5. Lưu và xem kết quả

Changelog


1.2.2

 • Fix: Fix lỗi javascript/stylesheet
 • Update: Chia sẻ cấu hình

1.2.1

 • Fix: Fix lỗi javascript/stylesheet trang giao diện
 • Fix: Fix lỗi tại quản trị

1.2.0

 • Add: Nâng cấp cho phép bạn tạo được nhiều trang cấu hình (Multiple Custom PC Build Pages)
 • Add: Kiểm tra sản phẩm hết hàng trước khi cho vào danh sách cấu hình
 • Update: Thay đổi giao diện quản trị

1.1.0

 • Fix: Sửa lỗi cập nhật plugin
 • Fix: Sửa lỗi shortcode
 • Add: Thêm background logo khi chia sẻ ảnh cấu hình

1.0.6

 • Fix: Tự động lưu ảnh (ngoại trừ Chrome trên iOS, bấm giữ và lưu ảnh)

1.0.5

 • Fix: Lỗi giới hạn số lượng thuộc tính trong mục lọc theo thuộc tính sản phẩm

1.0.4

 • Fix: Thêm / Xóa logo.

1.0.3

 • Style: Thêm lọc thuộc tính sản phẩm trên giao diện mobile.

1.0.2

 • Add: Thêm xuất File Excel Build PC.
 • Add: Thêm xuất ảnh build PC.
 • Add: Thêm tính năng chia sẻ trang Build PC.

1.0.1

 • Fix: Fix sắp xếp tìm kiếm theo giá.

1.0.0

 • Khởi tạo plugin.
 • phankieuthanhlam@gmail.com

  Lâm Phan

  Tạm
  9 months ago

  Thấy demo đẹp đó, nhưng chưa biết cái web mình thế nào

 • Chợ Plugin
  Chợ Plugin
  Tác giả 9 months ago

  Không biết bạn đã mua plugin và trải nghiệm chưa ạ

 • Chợ Plugin
  Chợ Plugins
  Tác giả 9 months ago

  Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt về sản phẩm

Please login before review

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-custom-pc-builder.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Cấu hình

 1. Nhập liệu đầy đủ danh mục sản phẩm (Product Category) của WooCommerce
 2. Nhập liệu đầy đủ thuộc tính sản phẩm (Product Attribute) của WooCommerce
 3. Nhập liệu đầy đủ sản phẩm (Product) của WooCommerce
 4. Vào WooCommerce, tiếp theo Custom PC Builder để cấu hình
 5. Chọn Select Category để hiển thị theo Row. Title sẽ nhận mặc định theo Category (có thể tùy chỉnh)
 6. Nhấp vào nút Add new row để thêm dòng mới.
 7. Nhấp Update để lưu lại cấu hình

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [custom_pc_builder] vào nội dung
 5. Lưu và xem kết quả
Please login and purchase this product, you will receive support information
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết