Custom PC Builder for WooCommerce

4 (2 Đánh giá)

Xây dựng cấu hình PC tích hợp cho WooCommerce


Plugin cho phép bạn tạo một trang danh sách sản phẩm, khách hàng chọn lựa chọn, lọc sản phẩm, xem được chi phí dự tính trước khi quyết định cho vào giỏ hàng


 ✔ Sản phẩm bán theo license/domain

 ✔ Cập nhật mãi mãi

 ✔ Hỗ trợ cài đặt
Yêu cầu hệ thống

 1. Wordpress 5.0 trở lên
 2. Đã cài đặt WooCommerce 3.2 trở lên
 3. Phiên bản PHP 7.2.5 trở lên

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-custom-pc-builder.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Cấu hình

Nhập liệu đầy đủ danh mục sản phẩm (Product Category) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ thuộc tính sản phẩm (Product Attribute) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ sản phẩm (Product) của WooCommerce

Vào Custom PC Builders (Xây dựng cấu hình) để tạo một cấu hình hình mới

Chọn Select Category để hiển thị theo Row. Title sẽ nhận mặc định theo Category (có thể tùy chỉnh)

Nhấp vào nút Add new row để thêm dòng mới.

Nhấp Update để lưu lại cấu hình

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [custom_pc_builder id="cau-hinh"] vào nội dung trong đó cau-hinh là id của shortcode
 5. Lưu và xem kết quả

Changelog

1.2.7

 • Add: Lọc trạng thái kho hàng trong Admin
 • Update: Tối ưu tốc độ tải

1.2.6

 • Add: In bảo hành sản phẩm vào file excel (yêu cầu trước đó bạn đã thêm bảo hành sản phẩm, chọn Bảo hành tại Settings)

1.2.5

 • Add: Tuỳ chỉnh màu sắc, tiêu đề
 • Fix: Lọc/tìm kiếm sản phẩm chính xác hơn
 • Update: Tối ưu tốc độ, cache
 • Update: Giao diện frontend
 • Requirements: PHP 7.2.5 trở lên

1.2.4

 • Add: Thêm tính năng IN cấu hình (Áp dụng trên Desktop Web)
 • Fix: Lỗi critical trong Site Health, tối ưu hệ thống
 • Update: Nhập liệu mô tả thay textarea bằng wp_editor

1.2.3

 • Add: Lọc theo giá, hiển thị khung giá tối đa cho danh mục mà khách hàng đã chọn
 • Fix: Fix lỗi hiển thị các loại tiền tệ
 • Fix: Fix lỗi javascript/stylesheet
 • Remove: Bỏ chọn trạng để share cấu hình

1.2.2

 • Fix: Fix lỗi javascript/stylesheet
 • Update: Chia sẻ cấu hình

1.2.1

 • Fix: Fix lỗi javascript/stylesheet trang giao diện
 • Fix: Fix lỗi tại quản trị

1.2.0

 • Add: Nâng cấp cho phép bạn tạo được nhiều trang cấu hình (Multiple Custom PC Build Pages)
 • Add: Kiểm tra sản phẩm hết hàng trước khi cho vào danh sách cấu hình
 • Update: Thay đổi giao diện quản trị

1.1.0

 • Fix: Sửa lỗi cập nhật plugin
 • Fix: Sửa lỗi shortcode
 • Add: Thêm background logo khi chia sẻ ảnh cấu hình

1.0.6

 • Fix: Tự động lưu ảnh (ngoại trừ Chrome trên iOS, bấm giữ và lưu ảnh)

1.0.5

 • Fix: Lỗi giới hạn số lượng thuộc tính trong mục lọc theo thuộc tính sản phẩm

1.0.4

 • Fix: Thêm / Xóa logo.

1.0.3

 • Style: Thêm lọc thuộc tính sản phẩm trên giao diện mobile.

1.0.2

 • Add: Thêm xuất File Excel Build PC.
 • Add: Thêm xuất ảnh build PC.
 • Add: Thêm tính năng chia sẻ trang Build PC.

1.0.1

 • Fix: Fix sắp xếp tìm kiếm theo giá.

1.0.0

 • Khởi tạo plugin.
 • phankieuthanhlam@gmail.com

  Lâm Phan

  Tạm
  3 năm trước

  Thấy demo đẹp đó, nhưng chưa biết cái web mình thế nào

 • Chợ Plugin
  Chợ Plugin
  Tác giả 3 năm trước

  Không biết bạn đã mua plugin và trải nghiệm chưa ạ

 • ctbinhit@gmail.com

  Cao Binh

  Tốt, đáng mua
  3 năm trước

  Dễ sử dụng, nhanh. Rất đáng mua!

 • Chợ Plugin
  Chợ Plugins
  Tác giả 3 năm trước

  Cảm ơn bạn đã đánh giá tốt về sản phẩm

Vui lòng đăng nhập để đánh giá

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-custom-pc-builder.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Cấu hình

 1. Nhập liệu đầy đủ danh mục sản phẩm (Product Category) của WooCommerce
 2. Nhập liệu đầy đủ thuộc tính sản phẩm (Product Attribute) của WooCommerce
 3. Nhập liệu đầy đủ sản phẩm (Product) của WooCommerce
 4. Vào WooCommerce, tiếp theo Custom PC Builder để cấu hình
 5. Chọn Select Category để hiển thị theo Row. Title sẽ nhận mặc định theo Category (có thể tùy chỉnh)
 6. Nhấp vào nút Add new row để thêm dòng mới.
 7. Nhấp Update để lưu lại cấu hình

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [custom_pc_builder] vào nội dung
 5. Lưu và xem kết quả
Vui lòng đăng nhập và mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được thông tin hỗ trợ
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết