Loan Calculate Tool

0 (0 Đánh giá)

 ✔ Sản phẩm bán theo license/domain

 ✔ Cập nhật mãi mãi

 ✔ Hỗ trợ cài đặt

Demo

http://demo.choplugins.com/bang-tinh-vay-mua-nha/
admin : demo
password: demo

Bảng tính chi phí vay mua nhà cho Bất động sản


Plugin cho phép khách hàng tham khảo các khoản vay trước khi mua nhà


Yêu cầu hệ thống

 1. Wordpress 5.0 trở lên
 2. Đã cài đặt Contact Form 7
 3. Phiên bản PHP  7.0 trở lên

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-loan-calculate-tool.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Thiết lập trong quản trị

- Nhập tiều để cho bảng

 - Nhập đường dẫn bài viết hướng dẫn nếu có

 - Nhập giá trị cao nhất mà khách hàng có thể kéo

 - Nhập thời hạn cao nhất mà khách hàng có thể chọn

 - Lãi suất mặc định lần đầu khởi chạy

 - Chọn form mà trước đó bạn đã tạo tại Contact Form 7

- Thêm danh sách tên các ngân hàng hỗ trợ ( Mặc định đã hỗ trợ 20 ngân hàng)

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [nk_loan_calculator price='1500000000'] vào nội dung
 5. Lưu và xem kết quả

4. Tùy biến giá trị bất động sản tại mỗi trang

  Plugin cung cấp một đoạn shortcode [nk_loan_calculator price='1500000000'] với tham số đầu vào là giá trị của bất động sản, khi bạn sử dụng nhiều trang khác nhau thì chỉ cần thay đổi tham số price này

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng tham số tự động trên mỗi post, bạn cần một xây dựng custom field price cho mỗi post đó. Bạn có thể tham khảo code mẫu như sau

 1.  // Giả sử bạn đã có 1 custom field của post là _regular_price
 2. global $post;
 3. $price = get_post_meta($post,'_regular_price',true);
 4. echo do_shortcode('[nk_loan_calculator price="'.$price.'"]');


Changelog


1.0.3

 • Bật tắt form popup.
 • Fix tải file trên Safari

1.0.2

 • Fix lỗi javascript.

1.0.1

 • Fix lỗi javascript.

1.0.0

 • Khởi tạo plugin.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-loan-calculate-tool.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin 

2. Thiết lập trong quản trị

- Nhập tiều để cho bảng

 - Nhập đường dẫn bài viết hướng dẫn nếu có

 - Nhập giá trị cao nhất mà khách hàng có thể kéo

 - Nhập thời hạn cao nhất mà khách hàng có thể chọn

 - Lãi suất mặc định lần đầu khởi chạy

 - Chọn form mà trước đó bạn đã tạo tại Contact Form 7

- Thêm danh sách tên các ngân hàng hỗ trợ ( Mặc định đã hỗ trợ 20 ngân hàng)

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [nk_loan_calculator price='1500000000'] vào nội dung
 5. Lưu và xem kết quả

4. Tùy biến giá trị bất động sản tại mỗi trang

  Plugin cung cấp một đoạn shortcode [nk_loan_calculator price='1500000000'] với tham số đầu vào là giá trị của bất động sản, khi bạn sử dụng nhiều trang khác nhau thì chỉ cần thay đổi tham số price này

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng tham số tự động trên mỗi post, bạn cần một xây dựng custom field price cho mỗi post đó. Bạn có thể tham khảo code mẫu như sau

 1.  // Giả sử bạn đã có 1 custom field của post là _regular_price
 2. global $post;
 3. $price = get_post_meta($post,'_regular_price',true);
 4. echo do_shortcode('[nk_loan_calculator price="'.$price.'"]');
Vui lòng đăng nhập và mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được thông tin hỗ trợ
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết