License Products for Woocommerce

0 (0 Đánh giá)

 ✔ Sản phẩm bán theo license/domain

 ✔ Cập nhật mãi mãi

 ✔ Hỗ trợ cài đặt

Demo

Đang cập nhật

Plugin quản lý bán key sản phẩm bản quyền tương thích Woocommerce


Plugin cho phép bạn thêm vào kho của một sản phẩm bất kỳ các KEY bản quyền. Thích hợp với các website như website bán tài khoản Netflix, Google, bán key bản quyền, tài khoản game, sim điện thoại, mã thẻ cào,...


Yêu cầu hệ thống

 1. Wordpress 5.0 trở lên
 2. Đã cài đặt WooCommerce 4.0 trở lên
 3. Phiên bản PHP 7.0 trở lên

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-license-product-woocommerce.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin
 6. Nhập license để tiếp tục sử dụng

2. Sử dụng

Tại mỗi sản phẩm, bạn ấn Add new để thêm key vào sản phẩm. 

Ấn Generate để tạo key random hoặc nhập liệu tùy ý. 

Bấm Update tại cùng một hàng sau khi nhập liệu

Khi khách hàng chọn mua sản phẩm, KEY mà bạn đã tạo sẽ được gán vào đơn hàng, có 3 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1:

 Khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt, key cũng sẽ được gán vào đơn hàng của khách. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thấy được KEY đó tại trang quản trị lẫn trong email gửi đi

 Cho đến khi bạn cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng thì, hệ hống sẽ gửi email kèm KEY đến khách

Và trang quản trị của khách hàng cũng sẽ thấy được KEY


Trường hợp 2:

Khách hàng thanh toán qua cổng tự động, hệ thống sẽ tự check và chuyển trạng thái đơn hàng, KEY cũng sẽ được gửi đến khách hàng


Trường hợp 3:

Key trong sản phẩm ít hơn số lượng đặt, đơn hàng vẫn thanh toán, key vẫn sẽ gửi, nhưng số lượng gửi sẽ ít hơn số lượng yêu cầu. Khi đó tùy bạn thực hiện các bước sau

Thêm lại key vào sản phẩm

 

Đến mục chi tiết Đơn hàng, chuyển trang thái đơn hàng về Xử lý (Processing), cập nhập lại số Key bằng nút Thêm tất cả key vào đơn hàng, sau đó chuyển trạng thái Hoàn thành, và gửi email đến cho khách hàng


Changelog


1.0.0

 • Khởi tạo plugin.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá

1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-license-product-woocommerce.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin
 6. Nhập license để tiếp tục sử dụng

2. Sử dụng

Tại mỗi sản phẩm, bạn ấn Add new để thêm key vào sản phẩm. 

Ấn Generate để tạo key random hoặc nhập liệu tùy ý. 

Bấm Update tại cùng một hàng sau khi nhập liệu

Khi khách hàng chọn mua sản phẩm, KEY mà bạn đã tạo sẽ được gán vào đơn hàng, có 3 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1:

 Khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt, key cũng sẽ được gán vào đơn hàng của khách. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thấy được KEY đó tại trang quản trị lẫn trong email gửi đi

 Cho đến khi bạn cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng thì, hệ hống sẽ gửi email kèm KEY đến khách

Và trang quản trị của khách hàng cũng sẽ thấy được KEY


Trường hợp 2:

Khách hàng thanh toán qua cổng tự động, hệ thống sẽ tự check và chuyển trạng thái đơn hàng, KEY cũng sẽ được gửi đến khách hàng


Trường hợp 3:

Key trong sản phẩm ít hơn số lượng đặt, đơn hàng vẫn thanh toán, key vẫn sẽ gửi, nhưng số lượng gửi sẽ ít hơn số lượng yêu cầu. Khi đó tùy bạn thực hiện các bước sau

Thêm lại key vào sản phẩm

 

Đến mục chi tiết Đơn hàng, chuyển trang thái đơn hàng về Xử lý (Processing), cập nhập lại số Key bằng nút Thêm tất cả key vào đơn hàng, sau đó chuyển trạng thái Hoàn thành, và gửi email đến cho khách hàng


1. Cài đặt plugin

 1. Truy cập Plugins thanh menu bên trái trong quản trị.
 2. Chọn Add new trong menu con của Plugin.
 3. Nhấp vào nút Upload Plugin .
 4. Tải lên tập tin nk-license-product-woocommerce.zip mà bạn đã tải về trước đó
 5. Kích hoạt Plugin
 6. Nhập license để tiếp tục sử dụng

2. Sử dụng

Tại mỗi sản phẩm, bạn ấn Add new để thêm key vào sản phẩm. 

Ấn Generate để tạo key random hoặc nhập liệu tùy ý. 

Bấm Update tại cùng một hàng sau khi nhập liệu

Khi khách hàng chọn mua sản phẩm, KEY mà bạn đã tạo sẽ được gán vào đơn hàng, có 3 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1:

 Khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt, key cũng sẽ được gán vào đơn hàng của khách. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thấy được KEY đó tại trang quản trị lẫn trong email gửi đi

 Cho đến khi bạn cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng thì, hệ hống sẽ gửi email kèm KEY đến khách

Và trang quản trị của khách hàng cũng sẽ thấy được KEY


Trường hợp 2:

Khách hàng thanh toán qua cổng tự động, hệ thống sẽ tự check và chuyển trạng thái đơn hàng, KEY cũng sẽ được gửi đến khách hàng


Trường hợp 3:

Key trong sản phẩm ít hơn số lượng đặt, đơn hàng vẫn thanh toán, key vẫn sẽ gửi, nhưng số lượng gửi sẽ ít hơn số lượng yêu cầu. Khi đó tùy bạn thực hiện các bước sau

Thêm lại key vào sản phẩm

 

Đến mục chi tiết Đơn hàng, chuyển trang thái đơn hàng về Xử lý (Processing), cập nhập lại số Key bằng nút Thêm tất cả key vào đơn hàng, sau đó chuyển trạng thái Hoàn thành, và gửi email đến cho khách hàng


Vui lòng đăng nhập và mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được thông tin hỗ trợ
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết